Website Linked

About us Company overview
Company overview

 

TAN THANH MY JOINT STOCK COMPANY

 

Tan Thanh My Joint Stock Company được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là sản xuất vôi và phụ liệu sản xuất thép

 

Tên gọi Công ty : Công ty cổ phần Tân Thành Mỹ
Tên giao dịch đối ngoại : Tan Thanh My Joint Stock Company
Tên viết tắt : TTM JS Co
Trụ sở chính : Khu công nghiệp Phú Mỹ I, TT Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Khu công nghiệp Phú Mỹ I, TT Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại : (84.064) 3923 351 – 52
Fax : (84.064) 3923 357
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Website : http://tanthanhmy.com
Vốn điều lệ Công ty : 29.000.000.000 đ (hai mươi chín tỷ đồng)

 Copyright © 2010. Tan Thanh My Joint Stock Company. All rights Reserved
Add: Phu Mỹ I Industrial Zone, Phu My Town, Tan Thanh Dist, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam.
Tel: (84.064) 3923351 - 52      Fax: (84.064) 3923357
Email: tanthanhmy@gmail.com | Website: www.tanthanhmy.com

Top
Designed by