Website Linked

About us Business
Business
  • Sản xuất và mua bán các sản phẩm vôi, hợp kim sắt (sắt silic, sắt mangan, sắt crom), đất đèn, hồ điện cực, que hàn, gạch chịu lửa dùng cho ngành luyện kim, vật liệu xây dựng, các sản phẩm thép (thép xây dựng, dây thép, lưới thép, đinh thép)
  • Mua bán sắt thép phế liệu (Doanh nghiệp chỉ đượcv phép hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường); mua bán than đá
  • Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa
  • Dịch vụ giao nhận hàng hóa
  • Vận tải hàng hóa bằng xe liên tỉnh, nội tỉnh, vận tải ven biển (tàu thủy, xà lan)
  • Cho thuê kho, bãi


Copyright © 2010. Tan Thanh My Joint Stock Company. All rights Reserved
Add: Phu Mỹ I Industrial Zone, Phu My Town, Tan Thanh Dist, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam.
Tel: (84.064) 3923351 - 52      Fax: (84.064) 3923357
Email: tanthanhmy@gmail.com | Website: www.tanthanhmy.com

Top
Designed by