Website Linked

Trang chủ
Home
Ngành nghề kinh doanh
01 02
01. Sản xuất và mua bán các
sản phẩm vôi, hợp kim sắt
02. Mua bán sắt thép phế liệu
03 04
03. Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa 04. Dịch vu giao nhận hàng hóa
05 06
05. Vận tải hàng hóa 06. Cho thuê kho, bãi

StartPrev12NextEnd

Page 2 of 2

Copyright © 2010. Tan Thanh My Joint Stock Company. All rights Reserved
Add: Phu Mỹ I Industrial Zone, Phu My Town, Tan Thanh Dist, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam.
Tel: (84.064) 3923351 - 52      Fax: (84.064) 3923357
Email: tanthanhmy@gmail.com | Website: www.tanthanhmy.com

Top
Designed by